Οι δειγματισμοί για το καλοκαίρι συνεχίζονται! Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.